Rooseveltlaan 101, BERGEN OP ZOOM

Omschrijving

1. het appartementsrecht nummer 33, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, gelegen te 4624 DK Bergen op Zoom, plaatselijk bekend Rooseveltlaan 101, bij het kadaster bekend als gemeente Bergen op Zoom sectie D complexaanduiding 3995, appartementsindex 33, omvattende het tweehonderd/tienduizendste (200/10.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen in Bergen op Zoom aan de Rooseveltlaan nummer 81 tot en met 159, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten bij het kadaster bekend als gemeente Bergen op Zoom sectie D nummer 2524, groot éénduizend zestig vierkante meter (1.060 m2);
2. het appartementsrecht nummer 20, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging in het onderhuis, gelegen te 4624 DK Bergen op Zoom, plaatselijk bekend als Rooseveltlaan 101 B, bij het kadaster bekend als gemeente Bergen op Zoom sectie D complexaanduiding 3995, appartementsindex 20, omvattende het vijfenveertig/tienduizendste (45/10.000ste) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap;

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzondere veilingvoorwaarden
De beschikking inzake goedkeuring inroepen huurbeding is afgegeven op 22 maart 2019. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat gedurende een termijn van 3 dagen na betekening van de beschikking aan de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor
Seydlitz Notarissen
Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01
E: notaris@seydlitz.nl
Bijzondere voorwaarden

De beschikking inzake goedkeuring inroepen huurbeding is afgegeven op 22 maart 2019. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat gedurende een termijn van 3 dagen na betekening van de beschikking aan de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 5.887,00 (per 28‑02‑2019 om 11:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28‑02‑2019 om 11:17 uur)

Veiling

De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43811

Notaris

Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01

Inzetpremie

1% tlv verkoper, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 24 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.