Kaapstander 68, MEDEMBLIK

Omschrijving

de woonruimte met daaraan grenzend balkon, gelegen op de vierde verdieping en parkeerplaats in de parkeergarage

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van woonruimte, plaatselijk bekend als Kaapstander 68 te 1671 NS Medemblik, met daaraan grenzend balkon, gelegen op de vierde verdieping, kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C, complexaanduiding 3599, appartementsindex 99, uitmakende het tweeënzestig/achtduizend achthonderd vijfenzeventigste (62/8.875ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht welk recht geeft op het uitsluitend gebruik van woonruimten (zich bevindend in woontoren 2, waarin tevens trappenhuis, trappenstelsels en liftinstallatie) gelegen in de kelder, op de begane grond met daaraan grenzend terras, op de eerste- tot en met de zevende verdieping met daaraan grenzend balkon en op de achtste verdieping met daaraan grenzend balkon en bijbehorende zolderruimte op de negende verdieping, van het aan de Kaapstander te Medemblik gestichte wooncomplex, kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C complexaanduiding 3599, appartementsindex 3, uitmakende het achtduizend achthonderd vijfenzeventig/vierentwintigduizend zeshonderd achtennegentigste (8.875/24.698ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit grond met opstallen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C nummer 3597, groot negenenveertig are en vijfentwintig centiare en nummer 3594, groot een are zeventig centiare; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van woonruimte, plaatselijk bekend als Kaapstander 68 te 1671 NS Medemblik, met daaraan grenzend balkon, gelegen op de vierde verdieping, deel uitmakende van het aan die straat gestichte wooncomplex, kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C, complexaanduiding 3599, appartementsindex 100, uitmakende het eenhonderdeenentwintig/achtduizend achthonderdvijfenzeventigste (121/8.875ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit voormeld appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C, complexaanduiding 3599, appartementsindex 3; 3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het gemarkeerde vak in de parkeergarage, deel uitmakend van het aan de Kaapstander te Medemblik gestichte wooncomplex, kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C, complexaanduiding 3599, appartementsindex 297, uitmakende het elf/eenduizend zevenhonderdvijfentachtigste (11/1.785ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de parkeergarage met bijbehorende entree, met de in de parkeergarage aanwezige eenhonderdzestig parkeervakken en de in de parkeergarage aanwezige ruimten (bestemd voor (fietsen)berging respectievelijk technische ruimte(n), gelegen in de kelder van het aan de Kaapstander te Medemblik gestichte wooncomplex, alsmede de leidingschachten van de woontorens 1 en 2, het kopgebouw en de parkeergarage/kelder (van welke leidingschachten echter de liftschachten uitdrukkelijk zijn uitgezonderd), kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C complexaanduiding 3599, appartementsindex 1, uitmakende het vierduizend vierhonderdtweeënveertig/vierentwintigduizend zeshonderdachtennegentigste (4.442/24.698ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit grond met opstallen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Medemblik, sectie C nummer 3597, groot negenenveertig are en vijfentwintig centiare en nummer 3594, groot een are zeventig centiare;

Fotogalerij

Informatie

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
TeekensKarstens Notarissen
de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01
E: info@tk.nl
Opbrengst veiling
€ 340.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van executant
Indicatie veilingkosten:
€ 4.561,00 (per 01‑08‑2019 om 17:27 uur)
€ 4.560,93 (exclusief overdrachtsbelasting) (per 02‑08‑2019 om 11:28 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01‑08‑2019 om 17:27 uur)
onroerendezaakbelasting
€ 258,66 per jaar
waterschapslasten
€ 133,50 per jaar
rioolheffing
€ 203,42 per jaar
servicekosten VVE woning
€ 123,25 per maand
servicekosten VVE parkeerplaats
€ 22,50 per maand

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44297

Notaris

de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01

Inzetpremie

1% voor rekening van executant

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.