Stichting Openbare Verkoop

De stichting Openbare Verkoop, voorheen genaamde stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV), heeft ten doel het bevorderen van de (toegankelijkheid van) processen ten behoeve van de openbare verkoop van registergoederen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Borging
De stichting ondersteunt de uitvoeringsorganisatie Openbare Verkoop Exploitatiemaatschappij. Ze zorgt voor de registratie van de bieders en de borging van de systemen, onder andere door het doen laten plaatsvinden van audits op informatiebeveiliging (ISO-27001).

Melding persoonsgegevens (AVG)
De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1505294.

Melding ongebruikelijke transacties (Wwft)
Wanneer de deelnemer een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie oplevert, is de stichting verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is de stichting niet toegestaan de betrokkene van deze melding op de hoogte te brengen.

Contact 

  • Vragen met betrekking tot geveilde objecten stelt u aan de veilende notaris. 
  • Vragen over het gebruik van het ICT-platform stelt u aan info@openbareverkoop.nl
  • Vragen over de stichting stelt u aan het bestuur via stichting@openbareverkoop.nlWilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: