is er verschil tussen beslag- en executieveiling?

Een beslagveiling is een veiling die wordt gehouden in opdracht van een schuldeiser die beslag heeft gelegd op een pand. Een executieveiling ex art. 3:268 BW (ook wel een hypotheekveiling genoemd) geschiedt in opdracht van een hypotheekhouder, meestal een bank.

Het verschil voor een koper op de veiling is niet groot. Bij een hypotheekveiling kan voor de veiling uit een onderhands bod worden uitgebracht, bij een beslagveiling kan dat niet. In het algemeen kan bij een beslagveiling de verkoper ook geen zekerheid geven voor het al dan niet aanwezig zijn van huurders. Een hypotheekhouder kan namelijk vaak het “huurbeding” inroepen (de huurovereenkomstig vernietigen) en dat kan een beslaglegger niet. Voor het overige bestaan er voor een koper op de veiling geen verschillen: er wordt op dezelfde wijze geveild en de veilingvoorwaarden zijn ook vaak hetzelfde.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: