kan ik zelf kopen op een veiling?

Iedere particulier mag kopen op de veiling.

Men is niet verplicht om een makelaar of andere deskundige in te schakelen. Maar net als bij elke koop van een woning of bedrijfspand gaat het om grote belangen en hoge bedragen. Daarbij past uiterste zorgvuldigheid. Daarom is het van groot belang om deskundig advies in te winnen alvorens tot koop over te gaan: wat is de juiste waarde, welke verplichtingen zitten er aan het pand, wat is planologisch toegestaan, is er veel achterstallig onderhoud, welke hypotheek is mogelijk?

Daarnaast heeft de veiling enkele eigenschappen die de koop anders maken dan een ‘normale’ onderhandse transactie, zoals de onvoorwaardelijke koop en de bijzondere voorwaarden. Ook het publieke karakter van een veiling kan extra druk geven. Koop nooit zonder voldoende zekerheid en kennis. Veel bijzonderheden, vooral van juridische aard, kunt u vinden in de veilingvoorwaarden die de notaris heeft vastgesteld. Ook vindt u veel informatie op deze website en bij de uitgebreide gegevens van het perceel.

Het blijft echter uw belang en verantwoordelijkheid om alle informatie te verzamelen die speciaal voor u van belang is. Een door de koper ingeschakelde makelaar kan u informatie geven over het veilingpand, vaak ook over panden die niet vooraf bezichtigd kunnen worden. Hij kent ook de buurt en de planologische problemen. En, heel belangrijk, de makelaar kan u adviseren over de beste strategie, zoals de hoogte van het bod en de keus tussen bieden of mijnen en hij is bestand tegen de spanning van een zaal met publiek en concurrenten.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: